Tiistai 26.9

Tänään oli koululla ammattilaisten aamukahvit, johon osallistuivat kaikki tiiminvetäjät eli tästä tiimistä osallistujana oli Lilli. Aamukahvit alkoivat klo 8.30 ja muu ryhmä saapui paikalle klo 10.

Klo 10 alkaen keräsimme omat ajatukset kasaan luetusta kirjasta. Paikalla olivat: Lilli, Suvi, Mira ja Anna.

Innostuskirja. Nyt. Ajatuksia.

Aiheenamme oli tutkia sosiaalipedagogiikkaa yllä mainittua kirjaa lähteenä käyttäen. Samalla tuli myös vastata kysymyksiin, kuten mitä sosiaalipedagogiikka on ja miten se näkyy meidän työssä. Tiimin tuli myös etsiä kirjasta sen keskeiset ajatukset ja pohtia, mitä ajatuksia ne herättävät. Innostuskirjassa korostui kolme näkyä ja dialogi, joita olemme pohtineet.

Sosiaalipedagogiikka tarkoittaa monitahoista, henkisiä arvoja ja yhteisöllistä oppimisen liikettä, joka on yhteiskunnallisena toimintajärjestelmänä sosiaalisten ongelmien ehkäisyä ja lieventämistä pedagogisin keinoin.

Sosiaalipedagogiikan kautta voimme myös tarkastella ihmisen kasvua sosiaalisena ilmiönä. Tämä sosiaalinen ilmiö tarkoittaa jotakin prosessia, jossa ihminen kasvaa yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi tai jäsenenä. Kasvatuksen lisäksi täytyy huomioida myös itse kasvatus eli pedagoginen toiminta. Pedagogisella toiminnalla tuetaan sosiaalista kasvua ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Kasvu ja kasvatus ovat siis asioita, jotka tapahtuvat elämän kaikilla osa-alueilla ja koko elämän ajan.  (http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/sosiaalipedagogiikka/)

Lillin mietteet siitä kuinka sosiaalipedagogiikka näkyy nuorisotyössä: Nuoristyössähän nimenomaan yritetään ennaltaehkäistä sitä, että nuori tai lapsi ei jää yhteiskunnan ulkopuolelle ja yritetään ohjata ja opastaa nuori tai lapsi oikealle polulle. Oikealla polulla meinaan tässä sitä, että ei syrjäytyisi ja ajautuisi yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle tai ilman apua, jos sitä tarvitsee. Kyllähän meidän työssämme myös yritetään tuota kasvatus puolta hoitaa, mutta myös meidän ohjattava myös kasvattaa meitä ohjaajia.

Annan mietteet siitä kuinka sosiaalipedagogiikka näkyy nuorisotyössä: Yhteisöllistä oppimista tapahtuu periaatteessa aika paljonkin nuorisotyössä, koska oppimistahan tapahtuu joka päivä jopa itse tiedostamatta sitä ja aiheesta kuin aiheesta voi oppia jotain uutta tai alkaa katsoa sitä uudesta näkökulmasta keskustelemalla asioista ihmisten kanssa. Nuorisotyössä myös yritetään varmaankin jollain tasolla ns. tuke a nuorta löytämään oma polkunsa elämässään(henkiset arvot) joka taas voitaisiin rinnastaa sosiaalisten ongelmien ehkäisyä.

Sinjan mietteet siitä kuinka sosiaalipedagogiikka näkyy nuorisotyössä: Joukostamme löytyy paljon nuoria, jotka kohtaavat sosiaalisia ongelmia kuten syrjäytymistä ja esimerkiksi Etsivä nuorisotyö haluaa auttaa tälläisiä nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Nuorisotyö myös kannustaa erilaisin keinoin nuoria löytämään oman juttunsa. Nuorisotyöllä on valtava merkitys siinä, että nuoret löytävät oman paikkansa maailmassa ja uskaltavat tehdä sitä, mitä oikeasti haluavat.

Näky vapaasti ihmisestä: Ihminen uskaltaa ottaa riskejä pettymystenkin uhalla. Ihmisen täytyy haluta poisoppia vanhasta, jotta voi vapautua ja oppia uutta sekä pystyy elämään täyttä elämään.

Näky välittämisestä: Yhteisön jäsenet voivat luottaa, että heidät hyväksytään sellaisenaan kuin ovat. On nähtävä vaivaa, jotta muut pystyvät hyväksymään sinut sellaisena kuin olet. Hyvää elämää ei voida rakentaa hetkessä. Kulttuuri antaa oman osansa tähänkin. ”Antaa kaikkien kukkien kukkia vaan.”

Näky ihmisyydestä: Kaikki lähtee omasta yhteisön kulttuurista. Kun tehdään korjauksia kulttuuriin, se edistää nykyisten ja tulevien ihmisten elämää. Kulttuuri ei ole pelkästään perinteiden vaalimista, vaan myös uuden luomista. Sosiaalisen kulttuuritoiminnan tavoitteena herättää elämää siellä, missä sitä ei ole. Unelmat, motivaation herätys ja usko.

Yhteenveto

Yhteisö ja kulttuuri määrittävät maailmankuvamme sekä meidän toimintamme luo puitteet tulevien sukupolvien elämälle. Dialogia pidetään innostamisen ydinkäsitteenä, jossa kyse on ihmisten välisestä onnistuneesta vuorovaikutuksesta eli ihmiset kuuntelevat ja tulevat kuulluksi. Ilman dialogia meistä ei voi kasvaa omia persoonia. Avoimen vuorovaikutuksen avulla yhteisö pääsee yli ristiriidoista.

Aitona yhteisönä ei voida pitää joukkoa eripuraisia ihmisiä, joilla ei ole halukkuutta kohdata toisiaan, koska yhteys puuttuu.  Ihmisen täytyy haluta poisoppia vanhasta, jotta voi vapautua ja oppia uutta sekä pystyy elämään täyttä elämään.

Aitona yhteisönä voidaan pitää ihmisiä, joilla on sosiaalinen suhde ja joita ohjaa yhteiset intressit ja arvot. Edellä mainitussa oleellisinta on, kuinka arvot ja intressit ovat muotoutuneet prosessissa.

Yhteisö ei toimi, jos jäsenten tarpeita ja näkemyksiä ei huomioida, mennäänkö aina totutulla ja määrääkö vahvimmat toimintatavat.

Innostua ja innostaa voi myös yksin, siihen ei tarvita aina muita mukaan.

Miran mietteet

Millainen yhteisötyöntekijä minä aion olla?
Perustan vastaukseni kirjan Innostuskirja Nyt pohjalta ja sen 3 näyn mukaan. En vielä osaa kirjoittaa itsestäni nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan silmissä vaan pohjaan tämän tiimiimme johon olen nyt tutustunut.
Vapaa ihminen otsikon alta löydän itseni näin:
En pidä toisten tuomitsemisesta, koska olen itse kokenut tuon omakohtaisesti. Minut tuomitaan usein ulkonäön mukaan eikä odoteta tai selvitetä millainen olen oikeasti.
Tämän haluan poisoppia itseltäni ja aion tehdä töitä sen eteen. Tutustuessani tiimiini ottivat kaikki minut avoimesti vastaan ja vastavuoroisesti olen itse avoin ja näin annan itsestäni kaiken heille.
Uskallan ottaa riskejä esimerkiksi vakaasta työstäni lähtö, vaikka en tiedä onnistuuko koulutukseni ja saatan pettyä.
Välittäminen otsikon alta sain kiinni nämä:
Edelliseen tekstiini myös viitaten tulin uutena jo valmiiseen tiimiin ja aion osoittaa olevani luottamuksen arvoinen. Teen koulutyöni hyvin, josta koko tiimi hyötyy ja näin osoitan heille välittämistä ja sitoutumista.
Ihmisyys otsikon alle kirjasin nämä asiat:
Minä arvostan ihmisiä semmoisena kuin he ovat ja annan heidän toteuttaa asioita joista innostuvat. Aion innostaa tiimiläisiäni haastamaan meitä uusiin asioihin ja näin kokea onnistumisen iloa. Olen aina pitänyt ideasta, että kehitetään uusia lähestymistapoja kulttuurin mukaisen tavan lisäksi.
Dialogi jäi mieleeni hyvin vahvasti ja näin minä näen itseni sen pohjalta:
Tiimissä toiminne yhdessä ja meillä on oltava yhteys. Aion antaa jokaisen olla oma itsensä ja kaikkien on saatava äänensä kuulumaan. Meitä on kaikkia kiinnostettava sama asia esimerkiksi jokin koulutyö, jotta voimme saada aikaan hyvän dialogin keskenämme. Saamme olla eri mieltä ja aion myös kertoa omat mielipiteeni ja haluan muiden kertovan omansa. Näin meidän tiimi pysyy vahvana ja pääsemme helposti eteenpäin.

-Mira-

Suvin mietteet

Innostuskirja. Nyt. herätti itselleni ajatuksia siitä, mitä piirteitä haluan itselleni kehittyvän, jotta voisin olla mahdollisimman hyvä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Varsinkin kirjan näyt kuvasivat vahvasti niitä piirteitä, joita tässä työssä vaaditaan. Tiedän, että itseltäni nämä piirteet löytyvät, mutta haluan kehittää  niitä entistä paremmiksi.  Esimerkiksi riskinotto ja astuminen oman mukavuusalueeni ulkopuolelle ovat minulle sellaisia asioita, joita en kovin mielelläni tee, mutta olen kuitenkin valmis tekemään, jos tilanne sitä vaatii ja tiedostan itse, että nämä ovat sellaisia asioita joita minun pitää kehittää ja olen valmis tekemään muutoksia sen eteen, jotta näistä asioista tulisi itselleni helpompia toteuttaa.

Kirjan toinen näky on itselleni itsestäänselvyys, sillä minua kiinnostaa enemmänkin ihmisen luonne kuin esimerkiksi ulkoiset asiat. Pystyn hyväksymään jokaisen ihmisen sellaisena kun hän on ja uskon, että minutkin on helppo hyväksyä sellaisena kuin olen. On kuitenkin myös sellaisia ihmisiä, joiden kanssa koen, että on vaikeaa tulla toimeen, mutta olen silti kykeneväinen työskentelemään sellaisten ihmisten kanssa, jos tulevaisuudessa tarve vaatii eikä se tuota minulle ongelmia.

Kirjan kolmas näky kuvaa itselleni sitä mitä haluan saada aikaiseksi, kun valmistun nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi: haluan saada toimintaa aikaiseksi siellä, jossa sitä ei välttämättä ole tarjolla ja haluan saada tulevaisuuden ohjattavani herättämään heidän unelmat, jotka he ovat saattaneet unohtaa sekä auttaa heitä unelmien saavuttamiseksi.

-Suvi-

Meidän  yhteiset mielipiteet

Kolme näkyä ovat todella paljon sidoksissa nuvan toimintaan ja etenkin meidän tiimiimme. Nuva yhteisön on oltava sellainen kuin kirjassa olevat kolme näkyä. Emme voisia olla tässä työssä, jos emme pysty hyväksymään ihmisiä sellaisina kuin ovat. Esim.” Sulla on todella ruma paita, en voi työskennellä sun kanssa.” Ei tarvitse olla kaveria/ystävää kaikkien kanssa, mutta toimeen on tultava, jotta yhteisö/tiimi toimii.

 

Tänään kirjoitimme tämän yhteisesti.

-Lilli, Suvi, Anna ja Mira-

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *